צור קשר חופש מידע מכרזים פרסומים הרשות הממונה והזכיינים איכות הסביבה ועדות ערר גלריה היסטוריה מצב פרוייקט
29/10/13 ב 17/9/13 ניתנה לזכיין "הנתיב המהיר" תעודת גמר עבור פעילותו במיזם

10/7/13 שפיר תסלול את מקטעי הצפון בכביש 6
חברת שפיר הנדסה חוצה ישראל צפון זכתה במכרז להקמה ולהפעלה של המקטעים הצפוניים בכביש חוצה ישראל

29/11/12 ממשלת ישראל אישרה למתן תוקף את תוואי המסילה המזרחית
במסגרת תת"ל 22 אושרה התוכנית שגובשה ונוהלה ע"י רכבת ישראל.

כל הפעילות לתכנון המפורט נעשית ע"י החברה על בסיס התוכניות .

29/11/12 חברת דרך ארץ השלימה הרחבת כביש 6 ממחלף בן שמן לנחשונים לרבות בתוך מנהרת חדיד

29/11/12 פורסם המכרז לסלילת מקטע 3 בקטע 21 - במרחב יער להב

29/11/12 חוצה ישראל בדרום- נחתם חוזה עם הקבלן "סולל בונה" להקמת מקטע 1+2 בקטע 21- רהט- להבים

29/11/12 חוצה ישראל בדרום- נחתם חוזה עם הקבלן "לינום" להקמת 4 גשרים בקטע 21

29/11/12 חוצה ישראל בצפון- קטע 7 בין מחלף יקנעם למחלף תל קשיש אושר למתן תוקף בממשלה ב 10/2011 ופורסם ברשומות 2/11/2011

29/11/12 חוצה ישראל בצפון- קטע 3 בין מחלף תל קשיש למחלף סומך אושר ע"י ממשלת ישראל ב 20/9/2011 ופורסם ברשומות בתאריך 17/10/2011

23/10/11 ועדת שרים לעיניינים פנים ושירותים אישרה את התכניות לסלילת המשך כביש 6 לגליל המערבי

אתר חברת דרך ארץ מפעילת הכביש 2005 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ בניית אתרים CYBERSERVE