צור קשר חופש מידע מכרזים פרסומים הרשות הממונה והזכיינים איכות הסביבה ועדות ערר גלריה היסטוריה מצב פרוייקט
על הרשות הממונה
דף הבית של דרך ארץ
הנתיב המהיר
מנהרות הכרמל
נעים ל- ירוק
הסכמי זיכיון
כביש חוצה ישראל  

על הרשות הממונה והזכיינים

 

חברת כביש חוצה ישראל  בע"מ הינה חברה ממשלתית שהוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993, במטרה לסלול את כביש חוצה ישראל.

החברה הוקמה במתכונת של "מנהלת" ובה מספר עובדים מצומצם-כ-30 איש-והעבודות מוצאות לגורמי חוץ לתכנון, ביצוע וייעוץ בתחומים שונים, כמו: ייעוץ הנדסי, כלכלי, משפטי וכד'. החברה עוסקת בקידום סלילתו של הכביש באורך של כ-250 ק"מ, משלומי בגליל עד צומת הנגב בדרום.

עם הקמתה של החברה היא התבקשה להציע לממשלה דרך לסלילת הכביש שלא באמצעות תקציב המדינה. החברה הציעה לממשלה לסלול את הקטע המרכזי של הכביש ככביש אגרה באמצעות זכיין שיממן, יסלול ויתפעל את הכביש במשך 30 שנה, שלאחריהן יעבור הכביש לרשות המדינה. בהליך של מכרז בינלאומי, נבחרה חברת "דרך ארץ" שמימנה, סללה ומתפעלת את הכביש.

חברת כביש חוצה ישראל סללה, באמצעות קבלנים, כ-34 ק"מ בין מחלף שורק למחלף מאחז.

 

מאז הקמתה של החברה עמד בראש הדירקטוריון רב אלוף (במיל.) משה לוי עד פטירתו בחודש ינואר 2008.

 יהודה כהן כיהן כמנכ"ל החברה מהקמתה ועד לפרישתו באפריל 2010.

 

בעלי התפקידים בחברה

יו"ר הדירקטוריון -טרם נקבע

מנכ"ל  – ראובן לבאון

מהנדס ראשי – דן ירס

מנהל אגף כלכלה וכספים – שלמה זומר

מנהל אגף נכסים – גדעון תירוש

יועצת משפטית – עו"ד טלי ירושלמי

דובר ואחראי לחוק חופש המידע – אריה שבתאי

מנהל אגף פרוייקטים - שימי אברהם

מזכיר החברה – שולמית מלכא

 

כתובת החברה:

חברת כביש חוצה ישראל

רח' יגאל אלון 65

תל אביב  67443

טל': 03-6255888 פקס. 03-6255887

 

הרשות הממונה והזכיין-חברת "דרך ארץ"

עם בחירתה של חברת דרך ארץ כזכיינית הכביש, הפכה חב' כביש חוצה ישראל ל"רשות הממונה" מטעם המדינה שתפקידה לפקח על הזכיין בתחומי הפעילות הקשורים לכביש האגרה: סלילת הכביש, בניית המחלפים, שערי האגרה, עלות הנסיעה, דרכי הגביה, תחזוקת הכביש ועוד.

חברת דרך ארץ סללה כ-105 ק"מ בין מחלף שורק בדרום למחלף עין תות בצפון.

לצורך הפעלת הכיש הקים הזכיין את זרוע ההפעלה שלו: חב' דרך ארץ-מפעיל, העוסקת בשיווק הכביש, הפעלת שערי האגרה, גביה, אכיפה, תחזוקה וכד'.

דרך ארץ - http://http://www.kvish6.co.il/ 

במהלך שנת 2010 חלו שתי התפתחויות חשובות בפעילותה של החברה.

 

הראשונה שבהן היא החלטת הממשלה על תוכנית "נתיבי ישראל".

במסגרת תוכנית זו הוטלו על החברה, בנוסף להמשך סלילת כביש חוצה ישראל לצפון ולדרום, לתכנן את מסילת זבולון וגליל מערבי בצפון ואת הרכבת המזרחית אשר תחבר את העיר לוד, דרך חדרה ובהמשך יווצר קשר בינה ובין מסילת העמק המתוכננת. כמו כן תתכנן החברה בדרום את מסילת הרכבת לאורך קטעי הכביש הדרומיים, עד צומת הנגב.

השניה – הפיכתה של חברת כביש חוצה ישראל ל"רשות הממונה לשני פרויקטים תחבורתיים נוספים:

מנהרות הכרמל      http://www.carmeltunnels.co.il/

הנתיב המהיר         https://www.fastlane.co.il/

בתפקידה כרשות ממונה על שני פרויקטים אלה, תפקח החברה על פעילותם של החברות המפעילות את הפרויקטים, על גביית האגרות, התפעול, התחזוקה ועוד.

 

בנוסף, חברת כביש חוצה ישראל , מפעילה את מזכירות וועדות הערר של שלושת הפרויקטים: כביש 6, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר.

 

 

מנהרות הכרמל-

 

 הנתיב המהיר-

 

 

אתר חברת דרך ארץ מפעילת הכביש 2005 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ בניית אתרים CYBERSERVE